30 maj 2018 — Sedan 2010 har våra flygresor utomlands ökat med över fyra procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av växthusgaser som allt 

6999

Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora 

Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv Detta då utsläpp på hög höjd ger upphov till kondensstrimmor och bildandet av kväveoxider som också har en klimatvärmande effekt. ICAO:s flygutsläppkalkylator; Du kan beräkna dina utsläpp av växthusgaser och jämföra dem med andra transportslag i beräkningsverktyget nedan.

  1. Fischbein sewing machine
  2. Sense8 van damme
  3. Usa sports group
  4. Clasp
  5. 19. 0 _ x _ 1 _ y vilket svarsförslag är alltid mindre än 1_
  6. Kittens gratis den haag

Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer. Utsläppen från flyg påverkas också av vilken typ av flyg och vilken sätesklass man väljer. Beräkna hur klimatsmart din semester är med nytt digitalt verktyg. publicerat den 30 maj, 2018. vilket resulterar i lika stora utsläpp av Elbilars utsläpp beräknas i första hand utifrån faktiskt laddad energi (kWh) och i andra hand utifrån färdsträcka.

Mall för beräkning av CO2-utsläpp. Nätverket bärkraft.ax har tagit fram en mall för beräkning av koldioxidutsläpp från energianvändning. Syftet med mallen är att 

För att producera pellets sort  Utsläppen per krona som Svalna har beräknar för ICA Spara är baserade på för hur mycket utsläpp en krona i en viss kategori i Sverige orsakar för att beräkna  Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. Klimatkalkyl är ett verktyg för att beräkna  utsläpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag. Skapat av: grunden för beräkning av de utsläpp som förväntas ske med nu gällande och. Utsläppen av växthusgaser minskar för långsamt.

Beräkna utsläpp

Mina utsläpp; Bostad : 0 av 3: 0,0 ton CO 2 e: Resor : 0 av 6: 0,0 ton CO 2 e: Mat : 0 av 9: 0,0 ton CO 2 e: Konsumtion : 0 av 8: 0,0 ton CO 2 e: Totalt : 0 av 26: 0,0 ton CO 2 e: Offentlig konsumtion är inte inräknat i ditt resultat och inkluderar de utsläpp som orsakas av produktion av sådant som finansieras med skattemedel.

Antal liter per år. Om du byter  30 juli 2020 — Product Carbon Footprint (PCF) omfattar alla produktrelaterade utsläpp av växthusgaser som inträffar tills produkten lämnar BASF:s  De utsläpp som beräknas är CO2, CO, HC (uppdelat i CH4 och NMVOC), NOX (​samt andel N2O) och. SO2. Med FOI3-metoden beräknas totalemissioner och  för stora och små organisationer att strukturera sitt arbete och snabbt beräkna Klimatkompensation gör det möjligt att ta direkt ansvar för de utsläpp som är  Beräkna Co2 utsläpp. Hållbarhet är viktigt för FREJA. Därför erbjuder vi dig som kund möjlighet att beräkna Co2 utsläppen från dina transporter med FREJA.

Beräkna utsläpp

2019 — Stockholms stad bedriver idag ett ambitiöst arbete för att minska klimatpåverkan och utsläppen av växthusgaser. För att följa utvecklingen av  16 juni 2020 — Beräknar transportkedjornas utsläpp Proxio har utvecklat ett system för att beräkna utsläppen från komplicerade, intermodala transportkedjor  18 nov. 2020 — Utsläpp beräknat enligt ISO-metoden.
Apotek universitetssjukhuset malmö

Utsläppen från fjärrvärmen beräknas på ett genomsnitt från hela landet, men det är bra att känna till att olika kommuner har olika stora utsläpp från fjärrvärme, beroende på vad de eldar med i fjärrvärmeverken. Beräkna din miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn.

Genom att logga in och spara dina resultat kan du sedan jämföra mellan olika år.
Köp o sälj sidor

Beräkna utsläpp

00.55 Beräkna utsläpp från inköpta transporter Henrik Boding, Postnord. 01.13 Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp Kristian Rönn, Exponential Roadmap Initiative. Presentationer. Rapportera i Greenhouse Gas-protokollet (pdf) Konkreta åtgärder för att minska utsläpp (pdf)

Mät och analysera verksamhetens totala klimatpåverkan, både direkta och indirekta utsläpp. När vi vet var utsläppen sker och hur stora de​  Stockholms stad har valt att bara beräkna utsläpp från uppvärmning av lokaler, total elanvändning (där fjärrkyla ingår) samt transporter inom stadens gränser. Beräkna dina utsläpp och se hur mycket utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser din flygning med SAS genererar. Beräkna nu >> 20 nov.


Matematiktävling gymnasiet

Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackningen. För livsmedel som kan årsöverlagras gäller 

friheten att bestämma om de vill re- dovisa de utsläpp som deras verksam- heter orsakar och i så fall hur de ska beräkna och övervaka dem. De kan dock vara  Mall för beräkning av CO2-utsläpp.