I Avfallsplan 2020, som är framtagen av Umeå kommun och Vakin, är målet att 50 procent av den totala mängden matavfall ska sorteras ut. Om du källsorterar ditt matavfall i brunt sopkärl, tas det omhand av Vakin. Idag transporterar Vakin matavfallet till rötning (i Skellefteå) för att ta tillvara på energin och näringen. Energin, i form av biogas, ersätter bensin och diesel och

2217

Vi på Vakin har uppdraget att sköta en grundläggande och absolut nödvändig service för alla medborgare - den att ha rent vatten, bra avlopp och effektiv 

Från och med våren 2020 ska alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner, även fritidshus, sortera ut sitt matavfall. Matavfallet hämtas med samma sopbil samtidigt som restavfallet, men läggs i ett särskilt fack. Transporten går sedan till Dåva i Umeå där matavfallet lastas om och körs till Skellefteå för att rötas till biogas. Vakin förser medborgarna i Umeå, Nordmalings och Vindelns kommuner med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Förutom de samhällsnyttiga tjänster vi levererar lokalt, strävar vi efter att sprida miljöteknikkompetens både regionalt, nationellt och internationellt. Vakin förser medborgarna i Umeå, Nordmalings och Vindelns kommuner med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Förutom de samhällsnyttiga tjänster vi levererar lokalt, strävar vi efter att sprida miljöteknikkompetens både regionalt, nationellt och internationellt.

  1. Spåra nordea kort
  2. Sketchup pro crack

Stora mängder matavfall uppkommer också i restauranger och storkök. Matavfall är en resurs som kan bli biogas, det är bättre än att bränna matavfallet. Regeringen har beslutat att alla kommuner ska erbjuda insamling av matavfall innan 2021. I Nordmalings kommun har Kommunfullmäktige antagit en avfallsplan som säger att insamlingen av matavfallet ska starta 2020. Nu höjer Vakin avgifterna till följd av ökade avfallsmängder samt högre kostnader för återvinningscentralerna. Höjningen, som är den första på fem år, motsvarar drygt 100 kronor per invånare och år.

Vakin is owned by Umeå and Vindeln municipality, where the company is responsible for water and sewage treatment, waste collection and recycling.

Bolaget bildades i Umeå kommun 1 januari 2000 och 1 januari 2016 slogs Vindeln och Umeås VA- och avfallsverksamheter tillsammans i bolaget VAKIN, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB. Återvinning av matavfall, sopor och grovsopor: Föreningen har sedan 2019 04 01 haft återvinning av matavfall. Detta har fungerat väl i vår förening och vi har utökat med en Brun tunna på Korpralsvägen, samtidigt kunde vi ta bort en stor Grön tunna. En viktig faktor är att vi i föreningen med denna åtgärd sparar miljöavgiftskostnader! Vakin arbetar med dricksvatten, avlopp och avfall i våra ägarkommuner Vindeln, Nordmaling och Umeå.

Vakin umeå matavfall

Matavfallet körs därefter till Vakin, Umeå kommuns vatten- och avfallsverksamhet, I dag går ännu inte allt matavfall från regionen till rötning.

Den totala Hit kommer i dagsläget matavfall från Skellefteå och Umeå kommun. Under våren  Matavfallet omlastas på Dåva Deponi och avfallscenter i Umeå och entreprenör och i Vindelns kommun drivs återvinningscentralen Lidbacken av Vakin. Återvinningscentraler i Umeå kommun finns på Gimonäs industriområde, Utsorterat matavfall återvinns genom Mängd avfall i Umeå kommun 2007– 2012. genom sina åtgärder för att minimera matavfallet, göra mobiliteten renare och öka användningen av Vakin (2019), Biologiskt behandlat matavfall i Umeå. 3.1.6 Kännedom om Umeå kommuns avfallsplan samt statistik över med statistik från VAKIN (brännbart avfall och matavfall) samt från RagnSells ( källsorterat. Klimatsmart eller hur? I början av 2020 fick alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner den bruna tunnan för matavfall.

Vakin umeå matavfall

Det innebär att även fritidshus kommer att få bruna tunnor till de gemensamma hämtplatserna. Om ni har en bom eller liknande till vägen så behöver ni se till att denna står öppen från och med vecka 15.
Daniel kettil

Höjningen, som är den första på fem år, motsvarar drygt 100 kronor per invånare och år. Vakin vill också styra avfallshanteringen mot en hållbar miljö, genom att börja sortera ut matavfall. Genom att börja sortera ut matavfallet ska man slippa miljöavgift och genom umeva.se 2017-08-31 Information om senaste fakturan i Vindeln Vid senaste fakturautskicket i slutet av augusti till våra kunder i Vindelns kommun har tyvär Matavfall är en stor del av det vi kastar i de gröna tunnorna för hushållsavfall. Om vi återvinner matavfallet behöver vi inte ta ytterligare av jordens resurser – eftersom det går åt mindre energi för att återvinna än producera nytt. Att ta hand om matrester är enkelt.

Vakin Återvinningscentral Klockarbäcken. Källarvägen 4. 901 37 Umeå Vakin - Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, Umeå.
Behörighet för att bli sjuksköterska

Vakin umeå matavfall


Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för Ansök om kompostering av matavfall miljoochhalsoskydd@umea.se.

VAKIN. Rosinedal 6.


Autocad 1982 download

Nästa vecka kommer Umeå kommun att besluta om det blir ett nytt sopsystem i Umeåregionens sex kommuner. Om förslaget går igenom så får villaägarna räkna med ökade kostnader.

Vakin förser medborgarna i Umeå, Nordmalings och Vindelns kommuner med dricksvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och arbetar för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Förutom de samhällsnyttiga tjänster vi levererar lokalt, strävar vi efter att sprida miljöteknikkompetens både regionalt, nationellt och internationellt. Från och med våren 2020 ska alla hushåll i Umeå och Vindelns kommuner, även fritidshus, sortera ut sitt matavfall. Matavfallet hämtas med samma sopbil samtidigt som restavfallet, men läggs i ett särskilt fack. Transporten går sedan till Dåva i Umeå där matavfallet lastas om och körs till Skellefteå för att rötas till biogas.